Dla biznesu

Współpraca Fundacji Zaczytani.org z firmami opiera się na wieloletnim doświadczeniu, które zdobyliśmy zarówno podczas prowadzenia działań społecznych, jak i wcześniejszych projektów biznesowych. Takie połączenie pozwala nam świadomie używać narzędzi biznesowych do rozwiązywania problemów społecznych.

Jak współpracujemy?

Znając potrzeby zaangażowanych społecznie firm, oferujemy współpracę uwzględniającą istotne obszary CSR.

Wpieramy firmy w obszarach zaangażowania społecznego i rozowju społeczeństw lokalnych oraz edukacji zarówno wśród pracowników, jak i społeczeństw lokalnych i ogólnokrajowych.

W jakich obszarach wesprzemy twój biznes?

 • Zwiększenie zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa.
 • Budowanie wizerunku marki.
 • Budowanie wizerunku pracodawcy.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (newslettery, media, social media).

Cele naszych działań:

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
  (3) dobre zdrowie i jakość życia,
  (4) dobra jakość edukacji.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Zwiększanie dostępu do literatury,
 • Edukacja społeczna.
 • Poprawa jakości zdrowia i życia pacjentów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.
 • Budowanie jakościowych relacji społecznych.
 • Wspieranie lokalnych społeczności.

Co możemy razem zrobić?

Pamiętaj, że każde zaangażowanie finansowe w nasze projekty społeczne pozwala realizować jednocześnie wsparcie pozostałych gałęzi Fundacji Zaczytani.org, których struktury nie przynoszą zysków finansowych.

ZOBACZ:

Programy wolontariatu pracowniczego
Zaczytane Biblioteki
Zaczytane Ławki
Program edukacyjny
Wielka Zbiórka Książek – partner strategiczny

Nasze działania mają otwartą formę – wspólnie możemy edukować i tworzyć nowe postawy, przekazując wartości, na których zależy danej firmie. Umiemy mówić nie tylko o czytelnictwie, ale też m.in. o ekologii, zero waste, nowych technologiach, bezpieczeństwie cyfrowym, wykluczeniu społecznym, niepełnosprawności.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z NGO?

 • Zyskanie dostępu do wiedzy z obszaru problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania, potrzeb lokalnych społeczności.
 • Pozyskanie partnera specjalizującego się w przygotowywaniu i realizowaniu efektywnych projektów społecznych.
 • Dostęp do szkoleń dla pracowników różnego szczebla.
 • Rozwój programów wolontariackich dla pracowników i zwiększenie ich zaangażowania społecznego.
 • Łatwiejszy dostęp do mediów – zaufanie do organizacji pozarządowej.

Z kim współpracujemy?

 • Z partnerami biznesowymi, którzy chcą się zaangażować społecznie.
 • Z urzędami miast, urzędami wojewódzkimi, ministerstwami i innymi instytucjami publicznymi.
 • Z bibliotekami, szkołami, uczelniami wyższymi.
 • Z ośrodkami kultury.

Promocja i komunikacja:

Dzięki współpracy z Fundacją Zaczytani.org zyskujesz wsparcie naszego działu PR, który odpowiednio zakomunikuje działania społeczne, korzystając ze swoich kanałów, kontaktów i pozycji organizacji pozarządowej.

Jakie działania komunikacyjne prowadzimy?

 • Prowadzimy kanały social media: Facebook, Instagram, LinkedIn.
 • Współpracujemy z osobami medialnymi – ambasadorami Fundacji Zaczytani.org (zobacz więcej).
 • Prowadzimy stronę internetową z aktualnosciami, a na potrzeby niektórych projektów tworzymy landing page'e.
 • Przygotowujemy materiały prasowe: artykuły, notki, wywiady, wypowiedzi, a także materiały wideo i audio.
 • Współpracujemy z mediami ogólnopolskimi, lokalnymi i tematycznymi (portale internetowe, prasa, telewizja, radio, podcasty).
 • Realizujemy reportaże i dokumentacje fotograficzne oraz relacje wideo ze wspólnych działań.