PROGRAM EDUKACYJNY

Książka jest pretekstem do budowania relacji, nauki identyfikacji i nazywania emocji, do stwarzania przestrzeni do prawdziwej rozmowy. Treść to punkt wyjścia. W myśl za tą ideą powstał program edukacyjny, w ramach którego wspólnie z partnerami biznesowymi tworzymy bajki edukacyjne zgodne z wartościami i celami danej firmy.

Nasze bajki to nie tylko ciekawe opowieści, ale też materiał dodatkowy dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców. Każda z publikacji zawiera część merytoryczną, która wprowadza w świat bajkoterapii i podaje instrukcję, jak pracować z książką.

Materiały są przygotowywane we współpracy z psychologiem terapeutą dziecięcym, a także z ekspertem porozumienia bez przemocy (NVC).

Bajki wraz z materiałami dodatkowymi dystrybuujemy wśrod naszych odbiorców, a także rozsyłamy do szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych. Dla każdego programu edukacyjnego powstaje specjalna strona internetowa, z której można pobrać materiały.

Zobacz program edukacyjny, który stworzyliśmy wspólnie z Alior Bankiem: WIDEO.

ZOBACZ TEŻ:

Programy wolontariatu pracowniczego
Zaczytane Biblioteki
Zaczytane Ławki
Wielka Zbiórka Książek – partner strategiczny