PROGRAMY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

Proponujemy trzy elementy programu wolontariackiego dla pracowników:
zbiórka książeksortowanie książek i programy bajko- i biblioterapii.

Zbiórka książek może być przeprowadzona w wariancie wewnętrznym (zbiórka wśród pracowników – w biurach firmy) lub w wariancie zewnętrznym (zbiórka wśród klientów – w placówkach należących do firmy). Fundacja Zaczytani.orgdostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia zbiórki książek oraz wytyczne dotyczące przyjmowania literatury. Zebrane książki zasilą Zaczytane Biblioteki.

Sortowanie książek to niezbędny etap w procesie przekazywania książek do beneficjentów. Książki muszą zostać podzielone na pozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych oraz odpowiednio sklasyfikowane pod względem stanu technicznego. Organizujemy spotkania pracownicze w centralnym magazynie fundacji (Warszawa), podczas których wspólnie sortujemy książki oraz przygotowujemy paczki dla beneficjentów.

Programy bajko- i biblioterapii to działanie wykorzystujące terapeutyczną funkcję literatury, która ma szczególne znaczenie w ośrodkach szpitalnych oraz placówkach pomocowych i opiekuńczych. Organizujemy autorskie szkolenia z bajko- i biblioterapii dla pracowników firm, a następnie koordynujemy program, w ramach którego wolontariusze odbywają regularne spotkania z dziećmi lub seniorami w placówkach. Program możliwy jest do przeprowadzenia również w formule on-line lub telefonicznej!

Więcej o bajkoterapii: TUTAJ.

ZOBACZ TEŻ:

Zaczytane Biblioteki
Zaczytane Ławki
Program edukacyjny
Wielka Zbiórka Książek – partner strategiczny