Fundacja Zaczytani.org

Zaczytani od 2013 roku promują czytelnictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpitalnych. Od dwóch lat wolontariusze Fundacji codziennie pojawiają się w szpitalach, czytają dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię. Aby podziękować mieszkańcom, którzy przekazują swoje książki w czasie Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org ustawia miejskie meble – ławki w kształcie otwartych książek. Każda ławka jest niepowtarzalna, zaprojektowana przez artystę. Część ławek na swoich ambasadorów: znanych aktorów, ludzi kultury i sztuki.

Zaczytani.org w liczbach:
• 1 170 152 zebranych książek
• 778 zaczytanych bibliotek
• 2131 punktów zbiórek w całej Polsce
• 47 zaczytanych ławek
• 300 wolontariuszy przeszkolonych z bajkoterapii
• 352 spotkania bajkoterapeutyczne z małymi pacjentami, 22 godziny bajkoterapii w każdym tygodniu

Nasze działania:

  • Wielka Zbiórka Książek

Wielka Zbiórka Książek organizowana jest w 7 miastach: Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zebrane książki przekazujemy do placówek medycznych w całej Polsce.

  • Zaczytane Ławki

Zaangażowaliśmy kilkudziesięciu artystów oraz aktorów do stworzenia projektów inspirowanych sztuką. Zaczytane ławki w kształcie książek, na których znajdują się niepowtarzalne obrazy stawiamy na ulicach miast całej Polski.

  • Biblioterapia, Zaczytana Akademia

Proces czytania – omawiania i ćwiczenia nowych umiejętności w efektywny sposób pomaga dzieciom rozpoznawać i nazywać swoje emocje, daje prawdziwe wsparcie i wzorce zachowań. Inspirujemy rodziców do sięgania po narzędzie jakim jest bajkoterapia. Jest to nie tylko proces naprawczy ale przede wszystkim niezastąpiona edukacja naszych dzieci.
W Zaczytanej Akademii działa ponad 200 wolontariuszy i 26 koordynatorów

  • Zaczytani Dawcy – oddaj krew – odbierz książkę

Przekazujemy książki honorowym dawcom krwi.

Wspierają nas

Partner merytoryczny