Fundacja Zaczytani.org

Naszą misją jest promocja czytelnictwa oraz edukacja społeczna. W swoich działaniach łączymy środowiska artystyczne, naukowe oraz biznesowe tworząc efektywne projekty rozwoju społecznego. Swoimi działaniami wspieramy pacjentów szpitali oraz inspirujemy mieszkańców miast.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu każdego roku otrzymujemy setki tysięcy książek, z których tworzymy biblioteki. Program edukacji kontynuujemy prowadząc warsztaty bajko oraz biblioterapii w ramach Zaczytanej Akademii.

Inspirując mieszkańców miast stawimy meble miejskie w kształcie otwartych książek promując w ten sposób kulturę i sztukę.
Organizujemy wydarzenia czytelnicze, szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy oraz terapeutycznych elementów literatury.

Zaczytani.org w liczbach:
660 000 zebranych książek
603 zaczytane biblioteki
1642 punkty zbiórek w całej Polsce
34 zaczytane ławki
205 osób przeszkolonych z bajkoterapii
103 spotkania bajkoterapeutyczne z Małymi Pacjentami

Nasze działania:

  • Wielka Zbiórka Książek

Wielka Zbiórka Książek organizowana jest w 7 miastach: Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zebrane książki przekazujemy do placówek medycznych w całej Polsce.

  • Zaczytane Ławki

W 2016 r. zaangażowaliśmy kilkudziesięciu artystów oraz aktorów do stworzenia projektów inspirowanych sztuką. Zaczytane ławki w kształcie książek, na których znajdują się niepowtarzalne obrazy stawiamy na ulicach miast całej Polski.

  • Biblioterapia, Zaczytana Akademia

Proces czytania – omawiania i ćwiczenia nowych umiejętności w efektywny sposób pomaga dzieciom rozpoznawać i nazywać swoje emocje, daje prawdziwe wsparcie i wzorce zachowań. Inspirujemy rodziców do sięgania po narzędzie jakim jest bajkoterapia. Jest to nie tylko proces naprawczy ale przede wszystkim niezastąpiona edukacja naszych dzieci.
Do tej pory przeszkoliliśmy bajkoterapeutycznie ponad 200 osób i zorganizowaliśmy 100 spotkań bajkoterapeutycznych.

  • Zaczytani Dawcy – oddaj krew – odbierz książkę

Przekazujemy książki honorowym dawcom krwi.

Partner strategiczny

Partner merytoryczny