O fundacji

Misja Fundacji Zaczytani.org to promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna. Wykorzystujemy książkę do budowania jakościowych relacji – od relacji z samym sobą, przez relacje w najbliższym otoczeniu, po relacje między całymi społecznościami i instytucjami.

W swoich działaniach łączymy środowiska artystyczne, naukowe oraz biznesowe, tworząc projekty rozwoju społecznego. Naszymi przedsięwzięciami wspieramy pacjentów szpitali, podopiecznych placówek pomocowych oraz inspirujemy mieszkańców miast.

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzimy coroczną Wielką Zbiórkę Książek.
 • Otwieramy Zaczytane Biblioteki na oddziałach szpitalnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, hospicjach, punktach krwiodawstwa, centrach lokalnej aktywności i innych placówkach.
 • Szkolimy bajkoedukatorów.
 • Prowadzimy bajkoterapię w szpitalach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 13 polskich miastach.
 • Organizujemy miejskie wystawy Zaczytanych Ławek.
 • Realizujemy programy wolontariackie i szkoleniowe dla firm, tworzymy rozbudowane programy CSR.

Nasze cele:

 • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zwiększanie dostępu do literatury w lokalnych placówkach medycznych, pomocowych, dobroczynnych, aktywnościowych.
 • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk.
 • Szerzenie idei bookcrossingu i zachęcanie społeczności do przekazywania dalej przeczytanych książek.
 • Edukacja.

Fundacja Zaczytani.org w liczbach:

 • 1,8 mln zebranych książek
 • 1115 otwartych Zaczytanych Bibliotek
 • 465 przeszkolonych bajkoedukatorów
 • 50 godzin bajkoterapii tygodniowo
 • 77 Zaczytanych Miast
 • 54 Zaczytane Ławki