Ogłaszamy wyniki Wielkiej Zbiórki Książek 2018

Do domu > Aktualności > Aktualności > Ogłaszamy wyniki Wielkiej Zbiórki Książek 2018

Tegoroczna Wielka Zbiórka książek była rekordowa. Wspólnie zebraliśmy aż 510 152 książki.
W ciągu pięciu lat naszego działania przekroczyliśmy magiczną barierę miliona i łącznie zebraliśmy: 
1 170 152 książki, a zbierało z nami 2 131 punktów.
Dziękujemy wszystkim punktom zbiórek i tym którzy oddali książki. Jesteście najlepsi!

W tej chwili książki zwożone są do magazynu centralnego w Warszawie. Przez całą jesień będzie trwała segregacja. 
Dzięki Waszym książkom otworzymy 100 nowych bibliotek w szpitalach i wspomożemy hospicja, świetlice środowiskowe, domy opieki, organizacje pozarządowe

Wspierają nas

Partner merytoryczny