Wielka Zbiórka Książek

Wielka Zbiórka Książek to największa kampania społeczna Fundacji Zaczytani.org. Co roku 23 kwietnia – w Światowy Dzień Książki – rozpoczyna się największe w Polsce książkowe pospolite ruszenie.

UWAGA: w 2021 roku Wielka Zbiórka Książek nie odbędzie się ze względu na ograniczenia budżetowe oraz na wystarczającą liczbę książek w magazynie Fundacji Zaczytani.org. W tym roku skupimy się na tym, aby efektywnie i regularnie dostarczać zebrane wcześniej książki do naszych beneficjentów.

Jeśli w 2021 roku zechcą Państwo przekazać książki Fundacji Zaczytani.org, to jedyną możliwością jest dostarczenie ich lub wysłanie na własny koszt do magazynu centralnego (Warszawa). Jeśli zdecydują się Państwo na tę opcję, to prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów (biuro@zaczytani.org). Jednocześnie przypominamy, że przyjmujemy książki spełniające określone warunki.

Idea Wielkiej Zbiórki Książek:

Pod patronatem ministerstw, najważniejszych instytucji kultury i prezydentów siedmiu dużych miast Polski przez pięć tygodni zbieramy książki m.in. w placówkach oświaty, bibliotekach, urzędach miast, teatrach, muzeach, klubokawiarniach i placówkach instytucji biznesowych. Działamy w kilkuset miastach, w których powstaje łącznie około tysiąca punktów zbiórki. Zbiórce książek towarzyszą wystawy Zaczytanych Ławek oraz wydarzenia czytelnicze. Pojawiamy się w mediach lokalnych i ogólnopolskich, aby zachęcać Polaków do dzielenia się książkami.

Zebrane książki – dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w siedmiu miastach – są sortowane i porządkowane w księgozbiory dedykowane poszczególnym instytucjom i placówkom. Paczki z książkami trafiają do szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, świetlic środowiskowych, centrów krwiodawstwa, domów samotnej matki. Książki, których stan techniczny nie pozwala na przekazanie placówkom, trafiają na akcje bookcrossingowe.

Zobacz: RAPORT z Wielkiej Zbiórki Książek 2020