05/12/2023

Rozwijamy Fundację Zaczytani.org!

Rozwijamy Fundację Zaczytani.org!

Otrzymaliśmy dotację na projekt „Rozwój działalności statutowej Fundacji Zaczytani.org”  w ramach w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a, edycja 2023. Na realizację działań statutowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 306 000,00 zł, a całkowita wartość zadania to 306 000,00 zł. Poniżej przedstawiamy krótki opis zadania:

W lipcu 2023 roku Fundacja ZACZYTANI.ORG rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego przez NIW w ramach programu PROO „Rozwój działalności statutowej Fundacji Zaczytani.org”, którego głównym celem jest wzmocnienie instytucjonalne organizacji oraz rozwiązanie najpoważniejszych problemów blokujących rozwój potencjału fundacji i umożliwienie sprawniejszego jej działania. W ramach zadania zdecydowaliśmy się przeprowadzić gruntowną reorganizację i modernizację naszej organizacji od wewnątrz, dzięki czemu doprowadzimy do sytuacji, w której jeszcze sprawniej będziemy realizować nasze cele statutowe – upowszechnianie bajkoterapii w społeczeństwie. Projekt pozwoli nam przede wszystkim:

• stworzyć strategię rozwoju organizacji, dzięki czemu zyskamy jasny plan działania na najbliższe lata działania i możemy lepiej stawiać czoła wyzwaniom, które mogą wystąpić w trakcie naszej działalności;

• rozpocząć tworzenie profesjonalnej infrastruktury informatycznej, dzięki której dokonamy niezbędnego zautomatyzowania procesów co pozwoli nam na usprawnienie procesów komunikacyjnych, edukacyjnych, organizacyjnych oraz logistycznych;

• przeprowadzić szkolenia dla pracowników fundacji, co pozwoliło im na zwiększenie swoich kompetencji i w rezultacie efektywniejsze działanie na rzecz realizacji celów fundacji;

• zatrudnić specjalistę na stanowisko koordynatora, który wszechstronnie wspiera działalność fundacji i nadzoruje jej działanie;

• rozpocząć modernizację przestrzeni magazynowej, co finalnie doprowadzi do znacznego usprawnienia w dostarczaniu księgozbiorów beneficjentom naszej organizacji.

Misją Fundacji Zaczytani.org jest dbanie o dobrostan i zdrowie poprzez promocję czytelnictwa oraz edukację społeczną. Przez ostatnie 10 lat:

• Otworzyliśmy 1468 bibliotek.

• Zebraliśmy 2 130 547 książek.

• Zorganizowaliśmy 5269 punktów zbiórki książek.

• Przeszkoliliśmy 643 bajkoedukatorów.

• Postawiliśmy 64 ławek w kształcie książek.

• Zorganizowaliśmy 195 wydarzeń czytelniczych.

• Przeprowadziliśmy 568 spotkań bajkoterapeutycznych dla dzieci.

• Przeprowadziliśmy 99 spotkań biblioterapeutycznych dla dorosłych.

• Stworzyliśmy kampanie edukacyjne przekazując Wam 9 bajek wraz ze scenariuszami do prowadzenia bajkoterapii.

• Postawiliśmy 64 ławek w kształcie książek.

• Zorganizowaliśmy 45 wystaw Zaczytanych Ławek.

• Podarowaliśmy 4000 prezentów świątecznych dla dzieci przebywających w szpitalach.

Z wielką radością dzielimy się wspaniałą wiadomością, że otrzymaliśmy dotację na rozwój działalności statutowej Fundacji Zaczytani.org.

Otrzymaliśmy je w ramach w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a. Na realizację działań statutowych otrzymaliśmy 306 000,00 zł.

Dołączcie do nas!

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Proo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.