15/04/2021

Bajkoterapia on-line w twojej placówce!

Pracujesz w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w przedszkolu? Opiekujesz się dziećmi w wieku 3-10 lat? Fundacja Zaczytani.org może prowadzić u Ciebie bezpłatną bajkoterapię on-line!

Fundacja Zaczytani.org oferuje placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz przedszkolom regularne, bezpłatne spotkania z bajkoterapią dla dzieci prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy fundacji.

Warunki dołączenia do programu:

– możliwość utworzenia grup liczących od 2 do 6 dzieci;
– dzieci w wieku 3-10 lat;
– dostęp do urządzenia umożliwiającego spotkanie on-line (komputer z dostępem do internetu, działająca kamera, głośnik oraz mikrofon);
– obecność opiekuna grupy podczas spotkania (opiekun wspiera dzieci i zachęca do interakcji z osobą prowadzącą bajkoterapię);
lokalizacja dowolna – spotkania odbywają się wyłącznie w formie on-line.

Na czym polegają spotkania z bajkoterapią?

Przeszkolony wolontariusz prowadzi z dziećmi możliwie pełny proces bajkoterapii, na który składa się: czytanie, omawianie przeczytanej treści oraz ćwiczenia. Bajkoedukator czyta dzieciom przygotowaną wcześniej bajkę, a następnie zadaje grupie pytania. W udzielaniu odpowiedzi pomaga opiekun po stronie placówki. Wspólna rozmowa ma na celu naukę identyfikacji emocji, poznawanie właściwych wzorców zachowań, naukę twórczego rozwiązywania problemów. Po rozmowie bajkoedukator proponuje kilka ćwiczeń lub zabaw, które opiekun grupy może przeprowadzić z dziećmi w trakcie lub po zakończeniu spotkania. Każde spotkanie trwa maksymalnie 60 minut.

W ramach programu każda grupa odbędzie 12 spotkań z bajkoterapią. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym wcześniej dniu i godzinie) przez okres 3 miesięcy. Istnieje możliwość utworzenia kilku grup w jednej placówce.

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt mailowy: biuro@zaczytani.org