BIP

Rozwijamy Fundację Zaczytani.org!

Rozwijamy Fundację Zaczytani.org!

Misją Fundacji Zaczytani.org jest dbanie o dobrostan i zdrowie poprzez promocję czytelnictwa oraz edukację społeczną. Przez ostatnie 10 lat:

• Otworzyliśmy 1468 bibliotek.
• Zebraliśmy 2 130 547 książek.
• Zorganizowaliśmy 5269 punktów zbiórki książek.
• Przeszkoliliśmy 643 bajkoedukatorów.
• Postawiliśmy 64 ławek w kształcie książek.
• Zorganizowaliśmy 195 wydarzeń czytelniczych.
• Przeprowadziliśmy 568 spotkań bajkoterapeutycznych dla dzieci.
• Przeprowadziliśmy 99 spotkań biblioterapeutycznych dla dorosłych.
• Stworzyliśmy kampanie edukacyjne przekazując Wam 9 bajek wraz ze scenariuszami do prowadzenia bajkoterapii.
• Postawiliśmy 64 ławek w kształcie książek.
• Zorganizowaliśmy 45 wystaw Zaczytanych Ławek.
• Podarowaliśmy 4000 prezentów świątecznych dla dzieci przebywających w szpitalach.

Z wielką radością dzielimy się wspaniałą wiadomością, że otrzymaliśmy dotację na rozwój działalności statutowej Fundacji Zaczytani.org.

Otrzymaliśmy je w ramach w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a. Na realizację działań statutowych otrzymaliśmy 306 000,00 zł.

Dołączcie do nas!

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Proo Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Rozwijamy Zaczytaną Akademię!

Nasi bajkoedukatorzy i Zaczytana Akademia to duma naszej organizacji.
Codziennie oswajają lęk, edukują i budują relację z dziećmi.
Sens w czystej postaci.
Dlatego z dumą i wielką radością dzielimy się wspaniałą wiadomością, że otrzymaliśmy dotację na rozwój wolontariatu w Zaczytanej Akademii.
Otrzymaliśmy je w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na realizację zadania Zaczytana Akademia otrzymaliśmy 167 000,00 zł.

Dołączcie do nas!

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach NoweFio Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Wolontariusze to serce naszej Fundacji.

Dlatego z dumą i wielką radością dzielimy się wspaniałą wiadomością, że otrzymaliśmy dotację na rozwój wolontariatu w Zaczytanych przez kolejne 3 lata!

Uzyskaliśmy je w ramach wsparcia organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 realizowanego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Na realizację zadania Zaczytany wolontariat otrzymaliśmy 365 210,00 zł.

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach NoweFio Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Mini Granty przyznane!

Drodzy wolontariusze, oto projekty, które zostały wybrane w ramach naszego konkursu Mini Grantów:

• Bajkoedukacja w Bibliotece Głównej w Gdańsku → Dofinansowanie 2000 zł.
• Promocja zdrowia i higieny psychicznej oraz rozwój odporności psychicznej dzieci w wieku 7-10 lat oraz ich matek z Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie → Dofinansowanie 2000zł.
• Czytamy w Bibliotece w Krakowie - filia 56 → Dofinansowanie 2000 zł.
• Wydarzenie dla dzieci i rodziców w klubokawiarni Radio i Telewizja w Warszawie → Dofinansowanie 2000 zł.
• Podniesienie kompetencji społecznych dzieci w danym wymiarze oraz budowanie mostu pomiędzy emocjami i zrozumieniem. Projekt realizowany w Katowicach → Dofinansowanie 2000 zł.

*Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpus Solidarności Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Ogłaszamy konkurs na Mini Granty w Zaczytanym Wolontariacie

Mini - Granty na inicjatywy wolontariackie to:

• wsparcie finansowe na realizację Twojego pomysłu (od 500 PLN do 2000 PLN)
• wsparcie merytoryczne - zapewnimy materiały ułatwiające realizację projektu oraz będziemy Cię mentorsko wspierać
• wsparcie promocyjne

Celami konkursu są:

• zachęcanie do aktywności wolontariackiej
• wzmacnianie autorskich pomysłów i inicjatyw wolontariackich wolontariuszy Fundacji Zaczytani.org
• rozwój i wzmocnienie kompetencji wolontariuszy działających w Fundacji Zaczytani.org

Twój projekt musi być zgodny z celami statutowymi Fundacji Zaczytani.org

Wniosek może złożyć minimum 2 zaczytanych wolontariuszy

Terminy:

• nabór wniosków do 24.11
• działania grantowe można realizować w terminie do 17.12

Załączniki

• Regulamin - Kliknij w link
• Formularz wniosku - Kliknij w link
• Karty oceny - Kliknij w link
• Sprawozdanie z projektu - Kliknij w link
• Deklaracja lidera projektu - Kliknij w link

Operatorem konkursu jest Fundacja Zaczytani.org.

Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”