Partnerzy

Fundacja Zaczytani.org nie istniałaby bez silnych i zaangażowanych partnerów. Dzięki działalności społecznej instytucji biznesowych możemy tworzyć programy edukacyjne i wspierać naszych beneficjentów!