18/08/2020

Bajkoterapia w twojej placówce!

Pracujesz w bibliotece, przedszkolu, świetlicy środowiskowej, klubokawiarni lub innej placówce, do której zaglądają rodziny? Działasz w jednym z niżej wymienionych miast? Fundacja Zaczytani.org może prowadzić u Ciebie bezpłatną bajkoterapię!

W związku z wprowadzonym programem bajkoterapii realizowanym w ramach działań statutowych Zaczytani.org chcielibyśmy zaproponować Państwu uruchomienie zajęć bajkoterapeutycznych w Państwa placówce. Promujemy ideę bajkoterapii oraz prowadzimy zajęcia w szpitalach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi. Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Zapraszamy następujące placówki: miejskie biblioteki, przedszkola, świetlice środowiskowe, domy kultury, kluby osiedlowe, półkolonie w mieście, ośrodki aktywności lokalnej, klubokawiarnie, księgarnie.

Miasta, w których może być prowadzona bajkoterapia: Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Bielsko-Biała, Tychy, Stargard, Rzeszów, Częstochowa, Płock.

Czytanie buduje więź i wspólne zrozumienie, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie wartości. Cele naszych spotkań to relaksacja i edukacja społeczna dzieci.

Obecnie nasi wolontariusze prowadzą bajkoterapię w 14 miastach w Polsce w 27 placówkach – szpitalach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci w zbliżonym do siebie wieku. Formy i metody pracy będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Podczas zajęć prowadzony będzie cały proces bajkoterapeutyczny, a więc czytanie wybranej bajki relaksacyjnej lub psychoedukacyjnej, omawianie zachęcające dzieci do rozmowy oraz ćwiczenie oparte na uruchamianiu nowych umiejętności, o których mogliśmy przeczytać w bajce. Zajęcia prowadzą przeszkoleni wolontariusze Fundacji Zaczytani.org.

Podczas spotkania będą stosowane różnorodne narzędzia oddziaływań: bajki, baśnie, materiały plastyczne (kredki, kolorowy papier, krzyżówki, puzzle itp.) W celu osiągnięcia założonych efektów zależy nam bardzo na tym, aby zajęcia prowadzone były w sposób systematyczny i ciągły.

Aby zgłosić się do udziału, zachęcamy do wysłania maila na adres: biuro@zaczytani.org (w tytule maila: BAJKOTERAPIA oraz miasto). Prosimy o podanie nazwy placówki. W odpowiedzi otrzymają Państwo wszystkie szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz kontakt do opiekuna procesu bajkoterapeutycznego w danym mieście.