Bajkoterapia i Zaczytana Akademia

Bajkoedukacja to czytanie książek, omawianie oraz wspólna zabawa z dziećmi. Wolontariusze odwiedzają szpitale oraz domy dziecka w 13 polskich miastach, realizując spotkania z najmłodszymi beneficjentami naszej fundacji.

Celem spotkań bajkoedukacyjnych jest pokazanie opiekunom dzieci (rodzicom, wychowawcom, nauczycielom) konkretnego narzędzia, dzięki któremu mogą budować głęboką relację z dzieckiem, wspólnie z nim identyfikować i nazywać emocje, a także wspierać je w trudnych przeżyciach. Dzieci, naśladując wybranego bohatera literackiego, uczą się, jak można radzić sobie z problemami, a także dowiadują się, że nie są na świecie same ze swoimi trudnościami – innym może zdarzyć się to samo.

W Zaczytanej Akademii działa ponad 200 wolontariuszy i 26 koordynatorów. Każdy wolontariusz, przed rozpoczęciem spotkań bajkoterapeutycznych, odbywa kompleksowe szkolenie z bajkoterapii. Podczas warsztatów wolontariusze zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące bajkoedukacji oraz identyfikacji własnych emocji. Opiekę nad wolontariuszami sprawują lokalni koordynatorzy, którzy towarzyszą im podczas pierwszych wizyt w placówkach.