21/06/2021

Trzy nowe Zaczytane Biblioteki ufundowała Fundacja LPP

Dwie Zaczytane Biblioteki stanęły w Gdańsku i jedna w Krakowie. Podopieczni placówek zyskali stały dostęp do literatury. W razie potrzeby Zaczytani będą uzupełniać księgozbiory.

– W naszych działaniach szczególnie stawiamy na wspieranie lokalnych społeczności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szukamy różnych dróg i form niesienia pomocy, a zwiększanie dostępu do literatury prowadzi w naszym odczuciu do pozytywnej przemiany społecznej – mówi Patrycja Zbytniewska, prezeska zarządu Fundacji LPP.

Zaczytane Biblioteki ufundowane przez Fundację LPP trafiły do: Fundacji Innowacji Społecznej (Gdańsk), placówki leczniczej Copernicus (Gdańsk) oraz Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla dziewcząt (Kraków). Nie są to zwykłe wypożyczalnie książek – to bogato wyposażone regały działające na zasadzie bookcrossingu. Podopieczni placówek mogą zabierać wybrane pozycje ze sobą, a Fundacja Zaczytani.org będzie dosyłać kolejne książki pochodzące z Wielkiej Zbiórki Książek.

Dziękujemy Fundacji LPP za wspieranie naszych działań społecznych!

Chcesz, aby Twoja firma ufundowała Zaczytaną Bibliotekę?
Skontaktuj się z nami na biuro@zaczytani.org