02/08/2022

Fundacja Zaczytani podejmuje współpracę z TPD

Świetlice socjoterapeutyczne, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pełnią bardzo ważną rolę - obok szkoły i rodziny - w rozwoju najmłodszych.

W tego typu placówkach wykwalifikowana kadra pedagogów i psychologów zajmuje się m.in.:
• pomocą w nauce;
• organizacją czasu wolnego, wspieraniem w rozwijaniu zainteresowań;
• pomocą socjalną i dożywianiem;
• prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjnych;
• pomocą w kryzysach: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych.

Warto podkreślić, że adresatami tych działań są przede wszystkim dzieci i młodzież zaniedbani wychowawczo, pochodzący z rodzin wielodzietnych, rozbitych czy uzależnionych. Zajęcia opierają się na budowaniu bezpiecznych relacji między uczestnikami placówek a opiekunowie dbają, aby przebiegały w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

Dlatego ogromną radość sprawiło nam otwarcie kolejnej Zaczytanej Biblioteki właśnie w jednej z takich placówek – Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Rzgowskiej 151 w Łodzi. Fundatorem Biblioteki jest firma Provident Polska, a podczas ceremonii otwarcia reprezentowali ją Adam Zynek i Andrzej Pęciak.