09/06/2022

Spotkanie inicjatywy “Polska czytająca” w Sopocie

W dniach 6-7 czerwca Michał Jakub Stępień i Paulina Godek wzięli udział w spotkaniu inicjatywy “Polska czytająca”. Została ona zawiązana w celu planowania wspólnych działań na rzecz promocji czytelnictwa w Polsce.

Dzięki zaproszeniu Goyki 3 Art Inkubator i Fundacji Powszechnego Czytania razem z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych i instytucji kultury zastanawialiśmy się, jak podnieść poziom czytelnictwa w Polsce oraz ułatwić dostęp do literatury naszym beneficjentom.

Dwa dni inspirujących dyskusji zaowocowały naprawdę ciekawymi pomysłami. Omawialiśmy m.in.

– dobre praktyki, które mogłyby znaleźć zastosowanie na gruncie promocji czytelnictwa
– modele współpracy z biznesem
– możliwości współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze czytelnictwa i szeroko pojętej kultury
– źródła niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce oraz pomysły, jak mu przeciwdziałać

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele takich organizacji jak np. Biblioteka Narodowa, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Czepczyński Family Foundation, Wrocławski Dom Literatury czy Gdyńskie Centrum Kultury.