08/07/2022

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gliwicach beneficjentem Zaczytanej Biblioteki – sponsorem firma Energopomiar

8 lipca 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zaczytanej Biblioteki w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gliwicach.

Celem Towarzystwa jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. Obecnie w schronisku znajduje się aż 80 miejsc: na potrzebujących czekają nocleg, odzież i wyżywienie, a od teraz również około 200 książek z Zaczytanej Biblioteki. Mamy nadzieję, że mieszkańcy odnajdą w nich to, czego najbardziej potrzebują: chwile radości, zapomnienia, inspiracji lub po prostu… przyjemności.

Fundatorem biblioteki jest „Energopomiar” Sp. z o.o. z Gliwic – ekspercka firma inżynierska, która świadczy usługi doradcze i pomiarowe dla energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu i sektora gospodarki komunalnej. Firma od lat wspiera konsekwentnie różne lokalne inicjatywy:

„Od samego początku wiedzieliśmy, że ufundowane przez Energopomiar biblioteki muszą powstać w Gliwicach, ponieważ nasze działania społeczne i charytatywne realizujemy przede wszystkim lokalnie. Pierwsza biblioteka stanęła w ośrodku prowadzonym przez Fundację Różyczka, którą wspieramy od grudnia 2021 roku i z którą współpracę bardzo sobie cenimy. Wybór drugiej biblioteki uzgodniliśmy z Fundacją Zaczytani.org – po to, aby książki trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wierzę w pozytywną, terapeutyczną moc książek, gdyż nie tylko edukują, ale też dają wytchnienie od codzienności. Cieszę się, że Energopomiar ufundował dwie Zaczytane Biblioteki, których beneficjentami są różne grupy docelowe: dzieci i młodzież oraz dorośli. Tym samym – poprzez udostępnienie książek – możemy przyczynić się do upowszechnienia czytania” mówi Katarzyna Lukoszek, Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej w firmie Energopomiar.