05/11/2023

Ogłaszamy konkurs na Mini Granty w Zaczytanym Wolontariacie

Mini – Granty na inicjatywy wolontariackie to:

• wsparcie finansowe na realizację Twojego pomysłu (od 500 PLN do 2000 PLN)

• wsparcie merytoryczne – zapewnimy materiały ułatwiające realizację projektu oraz będziemy Cię mentorsko wspierać

• wsparcie promocyjne

Celami konkursu są:

• zachęcanie do aktywności wolontariackiej

• wzmacnianie autorskich pomysłów i inicjatyw wolontariackich wolontariuszy Fundacji Zaczytani.org

• rozwój i wzmocnienie kompetencji wolontariuszy działających w Fundacji Zaczytani.org

Twój projekt musi być zgodny z celami statutowymi Fundacji Zaczytani.org

Wniosek może złożyć minimum 2 zaczytanych wolontariuszy

Terminy:

• nabór wniosków do 24.11

• działania grantowe można realizować w terminie do 17.12

Załączniki

• Regulamin – Kliknij w link

• Formularz wniosku – Kliknij w link

• Karty oceny – Kliknij w link

• Sprawozdanie z projektu – Kliknij w link

• Deklaracja lidera projektu – Kliknij w link

Operatorem konkursu jest Fundacja Zaczytani.org.

Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”