27/05/2024

Zostań bajkoedukatorem!

Dołącz do naszej zaczytanej drużyny, by uczyć dzieci najważniejszych kompetencji i poznaj moc opowieści.

Poszukujemy wolontariuszy w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie.

Obligatoryjne szkolenie odbędzie się w poszczególnych miastach i potrwa 4 h.

Zadania bajkoedukatora:

• prowadzenie bajkoterapii dla dzieci

• raportowania wizyt

• inne zadania wyznaczone przez Koordynatora

Będziesz częścią Zaczytanej drużyny‼️
* Zaangażowanie -> prowadzenie bajkoterapii minimum 2 razy w miesiącu (1-2 h, godzinny popołudniowe )

Bajkoterapia to proces czytania książek, omawiania oraz wspólnej zabawy z dziećmi.

Celem spotkań bajkoterapeutycznych jest przede wszystkim minimalizacja lęku i strachu dzieci, które znalazły się w trudnych sytuacjach takich jak pobyt w szpitalu lub domu dziecka.Warsztaty bajkoterapeutyczne to również nauka identyfikacji oraz komunikacji uczuć i emocji. Dzieci, naśladując wybranego bohatera literackiego, poznają odpowiednie wzorce do naśladowania.

Dodatkowe:
Spotkania wolontariuszy z dziećmi nie posiadają charakteru psychoterapii, a wolontariusz nie pełni roli psychoterapeuty uczestników. Wolontariusz pełni rolę animatora i edukatora w zakresie czytelnictwa, emocji oraz relacji.

Zgłoś się przez formularz do 31.05
https://forms.gle/uBs3u5Yo41VbNs8A8

Terminy szkoleń w poszczególnych miastach:

• Gdańsk 20.06 w godz. 16:00 – 20:00

• Katowice 20.06 w godz.16:00 – 20:00

• Kraków 20.06 w godz. 16:00 – 20:00

• Poznań 25.06. w godz.16:00 – 20:00

• Warszawa 18.06 w godz. 16:00 – 20:00

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #KorpusSolidarności Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego