17/11/2022

Smart Village i czytelnictwo

Smart Village to idea, zgodnie z którą społeczności wiejskie stosują innowacyjne rozwiązania zwiększające ich odporność na problemy, w oparciu o zasoby lokalne. Mieszkańcy danego obszaru opracowują w sposób partycypacyjny strategię pozwalającą poprawić sytuację ekonomiczną, społeczną lub środowiskową, szczególnie przy wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych. Wdrażanie koncepcji Smart Village opiera się na współpracy między społecznościami oraz podmiotami zarówno na wsi, jak i w mieście. Stworzenie i realizacja strategii Smart Village może wspierać podejmowane wcześniej inicjatywy i być finansowane z różnych źródeł: publicznych i prywatnych.

Obszary wiejskie napotykają na drodze swojego rozwoju wiele problemów, które realnie wpływają na poziom zadowolenia mieszkańców wsi. Różnią się one w zależności od regionu i działań podejmowanych przez lokalną społeczność, samorządy czy organizacje pozarządowe. Jednym z tematów znajdujących się w obszarze zainteresowań Smart Village jest zmniejszenie zainteresowania literaturą. Szczególnie młodzież preferuje wykorzystywanie nowoczesnych technologii przy poznawaniu świata czy przy procesie komunikacji z rówieśnikami. Książka, zwłaszcza w wersji papierowej, nie stanowi dla nich atrakcyjnego narzędzia. Telefony, komputery, tablety, smartwache czy notebooki to cały zestaw nowoczesnych technologii, które swoją atrakcyjnością przewyższają książkę. Urządzenia te z reguły wykorzystywane są do oglądania filmów, grania, czy obsługi mediów społecznościowych; e-booki są nadal mało popularne, nawet wśród osób czytających.

Podejmowane są różne działania, które mają na celu zniwelować wskazane problemy. Jednym z takich pomysłów jest idea nieodpłatnego przekazywania książek (bookcrossing), która polega na pozostawieniu książek w miejscach publicznych, jak również w miejscach do tego celowo utworzonych. Ciekawym przykładem może poszczycić się wieś Piaseczna Górka, która przerobiła starą budkę telefoniczną na plenerową bibliotekę. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa: ruchoma, wirtualna biblioteka bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych.

Innym przykładem popularyzowania książek i literatury jest „chatka pod słoneczkiem” będąca autorskim projektem sołectwa Pękowice w Gminie Zielonki. Jej wygląd jest iście bajkowy: całe ściany i sufit udekorowane są ręcznie malowanymi obrazami, prezentującymi lokalne bajki, legendy i historie. Oprócz przepięknej scenerii znajduje się tam również mini kącik biblioteczny, w skład którego wchodzi stolik wraz z krzesłami oraz pokaźna biblioteczka z literaturą dla najmłodszych.

Wskazane przykłady przedstawiają efekty realizacji działań Smart Village, mających na celu niwelowanie negatywnych skutków postępującej cyfryzacji. Ważnym czynnikiem przy planowaniu rozwiązań jest nawiązanie współpracy z innymi, ważnymi dla tego obszaru podmiotami.

W przyszłym roku w ramach projektu „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic” w gminie Zielonki (woj. małopolskie) będzie możliwe podjęcie działań analogicznych do zaprezentowanych przykładów. Zainteresowanych zachęcamy, aby już teraz zaczęli obserwować kanały organizacji w social mediach.

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.