25/03/2024

Spotkanie z bajką „Jak grają najlepsi”

Jak grają najlepsi to opowieść stworzona z myślą o dzieciach w wieku 7-9 lat, której celem jest podnoszenie świadomości potrzeby włączania osób z niepełnosprawnościami do świata sportu i aktywności. Bohaterką jest Monika, zawodniczka klubu piłkarskiego Tęcza Żoliborz.

Dziewczynka, mimo swej niepełnosprawności, wykazuje ogromne zaangażowanie i precyzję w grze, często przewyższając umiejętnościami swoich w pełni sprawnych kolegów z boiska. Początkowo jej obecność na murawie jest dla innych zawodników szokiem, jednak wraz z upływem czasu dzieci rozumieją, że w sporcie nie istnieją żadne bariery. Bohaterka bajki, jako osoba po amputacji kończyny, reprezentuje liczną grupę osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Jak wynika z danych GUS, pod koniec 2022 roku 10,7 tys. osób w Polsce w wieku 19 lat i mniej posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy 1 . Z kolei według danych Eurostatu z 2022 roku, 27 proc. ludności UE powyżej 16 roku życia posiada jakąś formę niepełnosprawności. W Polsce ten odsetek wynosi 24,2 proc. Eurobarometr sygnalizuje z kolei, że co druga osoba z niepełnosprawnością czuje się dyskryminowana. Podobnie jak bohaterka bajki „Jaki grają najlepsi”, która często czuje się wykluczona ze sportowej społeczności.

O tym, jakże ważnym problemie społecznym rozmawialiśmy wczoraj podczas spotkania promocyjnego, które odbyło się w Miniciti_pl

Autorem tekstu bajki jest nasz niezastąpiony Boguś Janiszewski, a ilustracje stworzył Max Skorwider -> Boguś Janiszewski / Max Skorwider

Ambasadorem bajki został cudowny i inspirujący na każdym kroku Jasiek Mela! ❤

Partnerem projektu jest Fundacja MultiSport

Zapraszamy do bajki!