25/08/2022

Zaczytana Biblioteka w DPS w Kałkowie-Godowie

25 sierpnia w DPS w Kałkowie-Godowie odbyło się uroczyste otwarcie 65-tej Zaczytanej Biblioteki, ufundowanej przez firmę Provident Polska. Podczas ceremonii firmę reprezentowali Monika Młynarczyk i Konrad Darecki.

Zaczytana Biblioteka działa na zasadzie bookcrossingu – książki zamiast leżeć i pokrywać się kurzem, mają krążyć i zyskiwać coraz to nowych czytelników, a Fundacja Zaczytani.org zadba, aby półki nigdy nie świeciły pustkami. Jak widać na załączonych obrazkach, wielu pensjonariuszy od razu zanurzyło się w lekturze – grono zaczytanych powiększa się, co bardzo nas cieszy!

DPS w Kałkowie-Godowie powstał w 2000 roku, dziś jest miejscem zamieszkania aż 88 osób. Jak czytamy na stronie internetowej placówki: “Ludzie w podeszłym wieku wymagający całodobowej opieki oraz osoby przewlekle chore, wymagające dużej troski i pielęgnacji, codziennie otrzymują pełen zakres usług bytowych, opiekuńczych oraz wsparcie duchowe i psychologiczne. Mają także zapewniony dostęp do świadczeń z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Podtrzymaniu zdrowia i profilaktyce procesu starzenia służą zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne prowadzone w salach i przy łóżku chorego przez personel na nowoczesnym sprzęcie.”

Pozdrawiamy serdecznie całą społeczność DPS w Kałkowie-Godowie i życzymy wielu miłych chwil z książką!