14/07/2022

Provident Polska stawia już 58. Zaczytaną Bibliotekę – tym razem w Rzeszowie

Mieliśmy niedawno przyjemność przekazać na ręce oddziału regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie Zaczytaną Bibliotekę, którą ufundował nasz partner - firma Provident Polska.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci już od ponad 100 lat prowadzi w naszym kraju działalność na rzecz najmłodszych. Do oddziału regionalnego w Rzeszowie trafiła niedawno biblioteka ufundowana przez firmę Provident Polska – jesteśmy przekonani, że zasoby biblioteki zostaną dobrze spożytkowane!

Wśród wielu aktywności, jakie podejmuje Towarzystwo na Podkarpaciu, są między innymi:

• prowadzenie 7 Placówek Wsparcia Dziennego, które obejmują opieką ponad 300 uczestników,
• wspieranie rodzin zastępczych,
• organizacja wielu imprez, np. przeglądu kolęd dla ponad 300 niepełnosprawnych dzieci, Dnia Dziecka, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
• prowadzenie programów profilaktycznych oraz zajęć i terapii dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
• organizacja pomocy materialnej dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności, itp.

Więcej informacji nt. działalności organizacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.tpdrzeszow.pl/o-nas/